Dodacie lehoty

  1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

  1. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 15 dní od dátumu overenia objednávky.

  1. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

  1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

  1. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

 

  1. Tovar je majetkom predávajuceho do doby úplneho zaplatenia ceny tovaru.

 

  1. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 

  1. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)       vlastnou dopravou

b)      kuriérom (zasielateľskou službou, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

c)       cez Slovenskú poštu

 

  1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

  1. V prípade špecifickej objednávky,objednávky „na mieru“,alebo objednávky predávajuci uzná za nutné,vystaví kupujucemu zálohovú faktúru,ktorú do splatnému,dohodnutému dátumu uhradí kupujuci.