Potápačské okuliare alebo masky  73 produkty

Potápačské okuliare alebo maska: Potápačská maska je základná súčasť potápačského výstroja, ktorá umožňuje potápačom, nádychovým potápačom, a šnorchlistom vidieť pod vodou. Ľudské oko je prispôsobené na videnie vo vzduchu, ktorý má odlišné optické vlastnosti, než voda. V priamom kontakte s vodou svetlo dopadajúce do oka sa láme v odlišnom ...
Potápačské okuliare alebo maska: Potápačská maska je základná súčasť potápačského výstroja, ktorá umožňuje potápačom, nádychovým potápačom, a šnorchlistom vidieť pod vodou. Ľudské oko je prispôsobené na videnie vo vzduchu, ktorý má odlišné optické vlastnosti, než voda. V priamom kontakte s vodou svetlo dopadajúce do oka sa láme v odlišnom uhle, a oko nie je schopné správne zaostriť. Potápačská maska vytvára pred očami priestor naplnený vzduchom, vďaka ktorému je oko schopné správne zaostriť. Na rozdiel od plaveckých okuliarov potápačská maska zakrýva i nos potápača. Pri potápaní sa tlak okolitého prostredia (vody) zvyšuje a v maske tak vzniká podtlak. Zakrytý nos umožňuje potápačovi výdychom vzduchu do masky vyrovnať v nej tlak. Takisto sa pomocou výdychu môže z masky odstrániť vodu, ktorá do nej náhodne vnikla.Z toho dôvodu musí byť nos v lícnej časti masky , inak by sa tlak nedal vyrovnať. Všetky naše potápačské masky spĺňajú špecifiká a bezpečnostné požiadavky smernice EEC 89/686 , týkajúce sa osobných ochranných pomôcok.